computer

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder enhver tjeneste, der tilbydes af Chili Security.

Når du bruger tjenesterne og programmellet, som leveres af Chili Security, leverer du, kunden, en række forskellige oplysninger inklusiv personlige data til Chili Security. Denne data samles, registreres og behandles af Chili Security. 

Når du bruger tjenesten og programmellet, som leveres af Chili Security, accepterer du denne privatlivspolitik, samt at Chili Security behandler kundens personlige data i den udstrækning, som måtte være nødvendig for at levere de tjenester og det programmel, som kræves af kunden.

Chili Security forpligtes til at respektere de bestemmelser, som gælder for behandlingen af personlige data inklusive indsamling, brug, lagring, deling og beskyttelse af sådanne data.

Hvordan opbevarer Chili Security persondata?

Chili Security vil udelukkende behandle persondata i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og Chili Securitys generelle handelsbetingelser.

Alle persondata opbevares sikkert og i overensstemmelse med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres jævnligt for at sikre kundens rettigheder.


Hvorfor behandler Chili Security persondata?

Kundens køb af tjenester og programmel af Chili Security anses for at være en instruktion fra kunden til Chili Security om at behandle de nødvendige persondata for at kunne levere kontraktmæssig tjeneste og programmel.  

Persondataene indsamlet af Chili Security vil hovedsageligt blive anvendt for at fuldføre betalinger for sådanne tjenester og programmel.

Chili Security behandler kun persondata til ovenstående formål.

Hvis kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til at modtage direkte markedsføring inklusive nyheder, tilbud mm. fra Chili Security, vil Chili Security også anvende den indsamlede information til at målrette markedsføringen specifikt til kunden. 

Når kunden sender en mail til eller på enhver anden måde kommunikerer med Chili Security, giver kunden samtidig tilladelse til, at Chili Security må opbevare sådanne henvendelser med det formål at besvare dem såvel for at forbedre Chili Securitys tjenester.


Hvilke persondata behandler Chili Security?

For at kunne fuldføre betaling for tjenester og programmel leveret af Chili Security, indsamler Chili Security kundens navn (en kontaktperson i det tilfælde kunden er en virksomhed), adresse, telefonnummer, mailadresser, såvel som anden kontaktinformation og kreditkortoplysninger, som anvendes til fakturering.

Når kunden bruger Chili Securitys hjemmeside, registreres et antal serverlogfiler, som bl.a. kan indeholde information om ip-adresser, browsertype, browsersprog og tidspunkt og dato for forespørgslen. Denne information kan anvendes til at identificere kundens browser. 


Hvem deler Chili Security persondata med?

Kundens persondata vil kun videregives til tredjeparter eller underleverandører af tjenester, hvis det er nødvendigt, således at Chili Security skal at kunne yde de ønskede tjenester og programmel til kunden.

Tilgangen til persondata begrænses til ansatte i Chili Security og underleverandører, der – som led i deres ansættelsesforhold eller levering af tjenesteydelser til Chili Security – er nødt til at have adgang til persondataene i den pågældende sag. Alle sådanne ansatte eller underleverandører er underlagt tavshedspligt eller en databehandlingsaftale.


Hvad er mine rettigheder som kunde?

Hvis en kunde skulle ønske at få indsigt i de persondata, som behandles af Chili Security, kan kunden kontakte Chili Security via mail på customer@chilisecurity.com.

Hvis nogen persondata er registreret forkert, eller hvis kunden har andre indvendinger angående persondatabehandlingen, kan kunden også kontakte Chili Security på customer@chilisecurity.com og begære persondataene rettet, blokeret eller slettet. 

Kunden har ret til at tilgå sine persondata, som behandles af Chili Security, lige så vel som kunden har ret til at udbede sig en kopi af alle sine persondata, som Chili Security behandler eller har behandlet. I sådanne sager skal kunden kontakte Chili Security via mail på customer@chilisecurity.com og anmode om tilgang eller en kopi af persondataene.


Hvornår slettes persondata?

Når kunden køber tjenester og programmel fra Chili Security, behøver Chili Security kundens personlige oplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, ligesom Chili Security muligvis er nødt til at lagre persondata af skattemæssige årsager osv. Når der ikke længere eksisterer et formål for persondatabehandling, vil sådanne data slettes.

Hvis kunden er skrevet op til Chili Securitys nyhedsbrev eller hvis kunden har samtykket til Chili Securitys brug af kundens persondata til markedsføringsformål, vil kundens persondata opbevares i to år efter kunden er stoppet med sådanne tjenester. 


Ændringer

Chili Security forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre denne privatlivspolitik. Imidlertid vil kundens rettigheder aldrig begrænses uden kundens forudgående skriftlige samtykke.

 

Sidst opdateret 22. maj 2018.