computer

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Licensaftale / End User Licens Agreement

Disse betingelser finder anvendelse for alle produkter, herunder men ikke begrænset til; Chili Security, Chili Cloud, Chili Help, Chili Protect og Chili Business samt ydelser og services leveret af Chili Security Denmark ApS (cvr. nr.: 35841865) og gælder for både private og erhverv.

OPFORDRING TIL ALLE BRUGERE: LÆS DISSE BETINGELSER GRUNDIGT.

Læs Chili Security's privatlivspolitik her!

VED ÅBNING, VED BRUD AF EMBALLAGEN, VED AT VÆLGE “JEG ACCEPTERER”, “OK,”, “FORTSÆT”, “JA”, ELLER VED AT INSTALLERE ELLER GØRE BRUG AF SOFTWAREN PÅ NOGEN MÅDE, BEKRÆFTER DU, AT DU HAR EN KOMPLET FORSTÅELSE FOR OG ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

Hvis softwaren er downloadet fra hjemmesiden (betalt eller prøveversion), vil denne aftale blive accepteret, og en kontrakt vil blive dannet, når du vælger “Jeg accepterer”, “OK” eller “Ja”. Aftalen vil også blive accepteret når du klikker på ”ikonet” for at downloade eller installere softwaren.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER FÅ ADGANG TIL SOFTWAREN. ANNULLÉR ORDREN VED AT KONTAKTE SÆLGER ELLER KUNDESERVICE.

Ved accept af disse betingelserne giver du også samtykke til at blive kontaktet af Chili Security med andre tilbud. Du giver tilladelse til at kunne blive kontaktet via SMS, opkald, e-mail eller fysisk post. Du kan til enhver tid afmelde dette, og fraskrive dig muligheden for at blive kontaktet. Dette gøres ved at sende en e-mail til support@chilisecurity.dk.

REGISTRERING AF PRODUKTER. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du, at softwaren registreres. Registrering kræver et gyldigt serienummer af produktet og en gyldig e-mailadresse til fornyelse samt afsendelse af andre meddelelser. Påbegyndt abonnement refunderes IKKE efter de første 14 dage.

For visse Chili Produkter er en ”Chili Security-konto” nødvendig for aktivering af online-funktioner, som anført i produktdokumentationen.

Nærværende betingelser dækker Chili Security’s produkter til private og erhverv, herunder relateret dokumentation og eventuelle opdateringer og opgraderinger af de programmer, der leveres til dig under den købte licens(er), indgåede aftaler eller enhver relateret serviceaftale, som defineret i dokumentationen og enhver kopi af disse elementer. Disse betingelser er en juridisk aftale mellem dig (enkeltperson eller en juridisk person) og Chili Security for brug af Chili Security’s softwareprodukter, hvilket omfatter computersoftware og tjenester, og kan omfatte tilknyttede medier, trykte materialer og "online" eller elektronisk dokumentation som er beskyttet af internationale love om ophavsret og internationale traktater. Ved at installere, kopiere eller bruge Chili Security’s produkter, accepterer du at være bundet af vilkårene i disse betingelser.

TILDELING AF LICENS. Chili Security’s produkter er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre immaterielle love og traktater. Chili Security’s produkter er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver kun kunden visse rettigheder til at bruge Chili Security’s produkter. Chili Security forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder til trods for denne begrænsning, må du kun bruge Chili Security’s produkter som tilladt udtrykkeligt i disse betingelser. Chili Security tildeler hermed kunden og kun kunden følgende ikke-eksklusive, begrænsede, ikke-overdragelig, ikke- underlicenserbar og royalty-bærende licens til at bruge Chili Security’s produkter.

Du vil have visse rettigheder til at bruge Chili Security’s produkter i licensens løbetid, som begynder på datoen for din indledende installation af Chili Security’s produkter, uanset antallet af kopier, som du har tilladelse til at bruge og løber i tidsperioden angivet i dokumentationen, aftalen eller den gældende ordrebekræftelse fra Chili Security eller dennes distributør eller forhandler, hvorfra du har erhvervet produktet. Chili Security’s produkter kan deaktiveres automatisk ved udløbet af licensperioden og du vil herefter ikke være berettiget til at benytte produktet, modtage funktions- eller indholdsopdateringer til produktet.

Særligt vedr. produktet: ”Chili Security” (antivirus/antimalware). Du må bruge en kopi af Chili Security produktet pr. computer/enhed. Hvis et større nummer af kopier og/eller antal af computere er specificeret i salgstransaktionsdokumentationen fra den autoriserede distributør eller forhandler, som du har erhvervet Chili Security produktet fra, har du ret til at kopiere Chili Security produktet i overensstemmelse med sådanne specifikationer;

Du kan lave en kopi af Chili Security produktet til sikkerhedskopiering eller arkivering; Hvis Chili Security produktet understøtter flere platforme eller sprog, hvis du modtager Chili Security produktet på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af Chili Security produktet eller, hvis du modtager Chili Security produktet sammen med anden software. Det samlede antal computere, der har versioner af Chili Security produktet installeret, kan ikke overstige det tilladte antal.

Under installationen produktet Chili Security, kan produktet afinstallere eller deaktivere andre sikkerhedsprodukter, hvis sådanne produkter eller funktioner er uforenelige med Chili Security produktet.

Prøvelicens. Hvis du er en bruger af prøveversionen, kan du bruge Chili Security produktet til evaluering eller test formål i et ikke-produktionsmiljø i tredive (30) dage fra den dato du downloadede Chili Security produktet ("prøveperioden"). Under prøveperioden har du ret til web og e-mail teknisk support i det land, hvor du befinder dig, samt opdateringer, hvis det er relevant. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, KAN CHILI SECURITY PRODUKTET OG ALLE TJENESTEYDELSER OG TILHØRENDE DOKUMENTATION ANVENDES TIL EVALUERINGSFORMÅL LEVERET TIL DIG “SOM DET ER” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART.

Kundens ret til at bruge Chili Security produktet slutter, når prøveperioden udløber, eller hvis du overtræder vilkårene i denne aftale. Ved afslutning af evalueringsperioden, skal du enten slette eller destruere alle kopier af Chili Security produktet og dokumentationen og stoppe med at bruge tjenesten. Dine forpligtelser og rettigheder i henhold til denne aftale vil fortsat gælde efter udløbet af prøveperioden.

Licensvilkår. Du vil have visse rettigheder til at bruge Chili Security’s produkter i licensens løbetid, som begynder på datoen for din indledende installation af Chili Security’s produkt(er), uanset antallet af kopier, som du har tilladelse til at bruge, og løber i tidsperioden angivet i dokumentationen, aftalen eller den gældende ordrebekræftelse fra Chili Security, distributøren eller forhandleren, hvorfra du har erhvervet Chili Security’s produkt(er). Chili Security’s produkter kan deaktiveres/afinstalleres automatisk ved udløb af licensperioden, og du vil ikke være berettiget til at benytte produktet, modtage nogen funktion eller indholdsopdateringer. Hvis du har tilladt Chili Security automatisk fornyelse af dit abonnement af et eller flere Chili Security produkter ved at oplyse et gyldigt kreditkortnummer, som du har givet til Chili Security, vil dit abonnement automatisk blive fornyet tredive (30) dage før udløbet af licensen. Prisen vil ikke variere fra Chili Securitys aktuelle pris på det tidspunkt, bortset fra eventuel markedsføring og rabatter.

Du skal angive aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger til din faktureringskonto. Du skal omgående opdatere alle dine faktureringsoplysninger, så de er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige (såsom, men ikke begrænset til ændring i faktureringsadresse, kreditkortnummer, eller kreditkort udløbsdato), og du skal straks underrette Chili Security, hvis dit kreditkort annulleres (såsom, men ikke begrænset til tab eller tyveri). Hvis du undlader at give Chili Security nogle af de ovennævnte oplysninger, accepterer du, at Chili Security kan fortsætte med automatisk genfornyelse for ethvert abonnement, medmindre du informerer Chili Securitys kundeserviceafdeling på http://www.chilisecurity.com/support om ikke at forny dit abonnement til Chili Security’s produkter mindst tredive (30) dage før udløbet af dit abonnement, informere dem om dit ønske om ikke at have automatisk abonnementsfornyelse. Denne aftale ophører automatisk, hvis du ikke overholder nogen af ​​de begrænsninger eller andre krav, der er beskrevet i aftalen. Ved ophør eller udløb af denne aftale, skal du ophøre med at bruge Chili Security’s produkter og destruere alle kopier af produktet, som ikke ønskes fornyet. OPGRADERINGER. Hvis Chili Security’s produkter er mærket med en opgradering, skal du være korrekt licenseret til at bruge produktet, herunder identificeret af Chili Security som værende berettiget til opgraderingen for at kunne bruge produktet. Et Chili Security produkt mærket med en opgradering, erstatter og/eller supplerer det produkt, der dannede grundlag for din berettigelse til opgraderingen. Du kan kun benyttet det opgraderede produkt i overensstemmelse med vilkårene i disse betingelser. Hvis Chili Security produktet er en opgradering af en komponent af en pakke af softwareprogrammer som du licenserer som ét enkelt Chili Security produkt, må det kun benyttes og overføres som en del af det enkelte produkt og det må ikke adskilles til brug for mere end det samlede antal af autoriserede brugere.

Disse vilkår og betingelser afløser alle tidligere aftaler, der måtte have eksisteret mellem dig og Chili Security vedrørende det originale produkt eller det opgraderede produkt.

COPYRIGHT. Alle rettigheder, titler og interesser i og til Chili Security og Chili Security’s produkter og ophavsret (herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, logoer, animationer, video, lyd, musik, tekst og "applets" indarbejdet i Chili Security’s produkter), det medfølgende trykte materiale og eventuelle kopier af Chili Security’s produkter er ejet af Chili Security. Chili Security er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater. Derfor skal du behandle Chili Security og Chili Security’s produkter som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale. Du må ikke kopiere materialer, der følger med Chili Security’s produkter. Du må ikke underlicensere, leje, sælge, videresælge, udlåne, lease, dele eller på anden måde overføre, med- eller uden modydelse, Chili Security’s produkter. Du må ikke de/rekompilere, adskille, skabe afledte værker, ændre, oversætte eller gøre noget forsøg på at rekonstruere eller forsøge at tilgå, afsløre eller modificere kildekoden til Chili Security’s produkter eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller interoperabilitets komponenters brugergrænseflader. Du må ikke tillade en tredjemand at drage fordel af brugen eller funktionaliteten af ​​produktet. Du må ikke fjerne nogen meddelelser eller etiketter på produktet. Alle rettigheder, uagtet at de ikke udtrykkeligt er anført i disse betingelser, er forbeholdt Chili Security.

TEKNISK SUPPORT. Visse tekniske supportfunktioner kan tilgås via Chili Security’s produkter og kan omfatte live chat med en teknisk support konsulent og/eller bistand fra en teknisk support konsulent via fjerncomputer adgang. Hvis sådanne funktioner tilbydes, og du vælger at få adgang til sådanne tekniske support ydelser, er det underlagt følgende betingelser: Teknisk support gives fra Chili Securitys side af, uden garanti af nogen art. Det er alene dit ansvar at fuldføre en sikkerhedskopi af alt dit eksisterende data, software og programmer, før du modtager teknisk support. I løbet af den tekniske support, forbeholder Chili Security sig rettigheden til at bestemme om det tekniske spørgsmål ligger uden for rammerne af den tekniske support som ydes af Chili Security. Chili Security forbeholder sig retten til at nægte, suspendere eller opsige den tekniske support efter eget skøn.

UBEGRÆNSET ANTAL. Ved ubegrænset antal enheder menes; et rimeligt antal og maksimum 20 enheder pr. husstand.

BEGRÆNSET GARANTI. Chili Security garanterer, at de medier/platforme, som Chili Security’s produkter leveres på, er fri for defekter i en periode på tredive (30) dage gældende fra datoen for levering af produktet. Dit eneste retsmiddel for en overtrædelse af denne garanti vil være, at Chili Security, efter eget valg, kan erstatte de defekte medier/platforme efter modtagelse af de beskadigede medier/platforme, eller refundere de penge, du har betalt for Chili Security produktet. Chili Security garanterer ikke, at Chili Security vil være uafbrudt eller fejlfrit, eller at fejl vil blive rettet. Chili Security garanterer ikke, at Chili Security vil opfylde dine krav. 

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE BETINGELSER, FRASKRIVER CHILI SECURITY ALLE ANDRE GARANTIER DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MED CHILI SECURITY’S PRODUKTER, FORBEDRINGR, OPDATERINGER, VEDLIGEHOLDELSE ELLER SUPPORT I FORBINDELSE HERMED, OG ALLE ANDRE MATERIALER (MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE) ELLER YDELSER LEVERET AF CHILI SECURITY.

CHILI SECURITY FRASIGER SIG HERMED UDTRYKKELIGT ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OG BETINGELSE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, UNDERFORSTÅEDE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER FOR SALGSBARHED, ERSTATNING FOR TAB AF RYGTE/RENOME/GOODWILL, ARBEJDSSTOP, TAB AF DATA, COMPUTER ELLER FUNKTIONSSVIGT, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, IKKE-INDGRIBEN, NØJAGTIGHEDEN AF DATA, INDHOLDETS NØJAGTIGHED, SYSTEM INTEGRATION, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER ved filtrering, deaktivering og/eller ved at fjerne sådanne tredjeparts software, herunder, men ikke begrænset til; spyware, adware, cookies, e-mails, dokumenter, reklamer eller lignende, uagtet om det opstår som følge af lovgivning, håndtering, brug, kutyme eller handelsbrug. Chili Security handler på vegne af sine leverandører og markedsføringspartnere med henblik på fraskrivelse, udelukkelse og / eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som angivet i disse betingelser, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål. Foranstående bestemmelser er retskraftige i det omfang det er tilladt af gældende lov.

Chili Security’s produkter, som fastsat i denne aftale, kan indeholde funktioner og funktionaliteter, der giver dig ret til at beskytte følsomme oplysninger på din computer. Du vil blive bedt om at angive en adgangskode for at kryptere og beskytte sådanne oplysninger. Du vil ikke være i stand til at inddrive de oplysninger, du har krypteret, hvis du mister eller glemmer adgangskoden. Du er bevidst om, at omfanget af krypteringen, som kan bruges af Chili Security’s produkter bør beskytte dine oplysninger fra den gennemsnitlige computer bruger; men du anerkender, at krypteringen kan brydes. Du anerkender også, at oplysninger der er krypteret, ikke kan de-krypteres, hvis din harddisk har beskadigede dele eller bliver ødelagt. Chili Security kan ikke holdes ansvarlig for adgang til dine oplysninger i tilfælde af, at du har givet din adgangskode til en tredjepart, eller har undladt at anvende rimelige bestræbelser på at beskytte sådanne oplysninger, herunder, men ikke begrænset til; adgangskoder, svar på opklarende spørgsmål eller brugerfejl. 

ANSVARSFRASKRIVELSE AF SKADER. Alle der bruger, afprøver eller evaluerer Chili Security bærer al risiko for kvalitet og ydeevne af Chili Security’s produkter. Under ingen omstændigheder er Chili Security ansvarlige for eventuelle skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, direkte eller indirekte skader som følge af brug, ydeevne, eller levering af Chili Security’s produkter, selv om Chili Security er blevet underrettet om eksistensen af ​​eller muligheden for sådanne skader.

NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. I INTET TILFÆLDE KAN CHILI SECURITY’S ANSVAR DOG OVERSTIGE KØBSPRISEN FOR CHILI SECURITY’S PRODUKT. Ansvarsfraskrivelser og begrænsninger fremsat ovenfor vil gælde, uanset om du accepterer at bruge, teste eller evaluere Chili Security’s produkter.

Vi anbefaler på det kraftigste til, at du sikkerhedskopierer din data så ofte som muligt. Du vil til enhver tid være forpligtet til at begrænse dit tab.

VIGTIG MEDDELELSE TIL BRUGERE AF CHILI SECURITY (ANTIVERUS). SOFTWARE ER IKKE FEJLTOLERANT OG ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I ET FARLIGT MILJØ SOM KRÆVER FEJLSIKKER YDELSE ELLER HÅNDTERING. SOFTWAREN ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I DRIFTEN AF FLYNAVIGATION, ATOMANLÆG, ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, VÅBENSYSTEMER, DIREKTE ELLER INDIREKTE LIVSUNDERSTØTTENDE SYSTEMER, FLYVEKONTROL, ELLER HVILKET SOM HELST PROGRAM, HVOR SYSTEMSVIGT KAN RESULTERE I DØDSFALD, ALVORLIG FYSISK SKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM.

OPDATERINGER. Ved accept af disse betingelser, anerkender og accepterer du, at modtage opdateringer af produktet. Opdateringer vil ikke blive brugt til andet formål end opdatering af Chili Security’s produkter.

SAMTYKKE FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. Chili Security kan sende dig meddelelser om software og vedligeholdelse af abonnementstjenester eller vores brug af de oplysninger, du giver os ("Kommunikation"). Chili Security kan sende meddelelser via Chat og SMS-beskeder eller via helpdesk/e-mail til den primære brugers registrerede e-mailadresse. Ved at accept af disse betingelser, giver du samtykke til at modtage alle meddelelser gennem disse elektroniske platforme/medier og tilkendegiver, at du kan få adgang til meddelelserne.

DATAINDSAMLINGS TEKNOLOGI. Chili Security informerer dig om, at i visse programmer eller produkter benyttes der dataindsamlings teknologi for at indsamle tekniske oplysninger (herunder, men ikke begrænset til mistænkelige filer), for at forbedre produkter, for at tilbyde relaterede tjenester, for at tilpasse dem, og for at forhindre ikke-licenseret eller ulovlig brug af produktet eller skader som følge af fx malware, listen er ikke udtømmende. Du accepterer, at Chili Security kan anvende sådanne oplysninger som del af de tjenester, der leveres i forhold til produktet og til at forebygge og stoppe skadelige programmer som fx malware, listen er ikke udtømmende, der kører på din computer. Ved accept af disse betingelser, anerkender og accepterer du, at den anvendte sikkerhedsteknologi kan scanne trafikken i en upersonlig tilstand for at opdage fx malware og forebygge skader som følge af malware produkter. Du anerkender og accepterer, at Chili Security kan levere opdateringer eller tilføjelser til dit program eller produkt, som bliver hentet automatisk ned på din computer. Ved accept af disse betingelser, accepterer du at uploade filer med henblik på at blive scannet af produktet. Ligeledes med henblik på brug af programmet, kan du blive nødt til at give Chili Security visse personoplysninger. Chili Security behandler dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning og Chili Security’s privatlivspolitik.

Fra tid til anden kan Chili Security’s produkter indsamle visse oplysninger fra den computer, hvorpå produktet er installeret. Oplysningerne kan omfatte: Oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici samt web-adresser på besøgte websteder, som produktet anser for potentielt bedragerisk. De web-adresser kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, som et potentielt bedragerisk websted forsøger at indsamle uden din tilladelse. Denne information indsamles af Chili Security med henblik på at evaluere og forbedre Chili Securitys’s produkters evne til at afsløre ondsindet adfærd, potentielle bedrageriske websteder og andre sikkerhedsrisici på internettet (gælder primært for antivirus). Denne information vil ikke blive sammenholdt med nogle personligt identificerbare oplysninger. URL'er af hjemmesider samt søgeord og søgeresultater besøges, hvis den funktion af browserens værktøjslinje er aktiveret. Information indsamles af Chili Security’s produkt med henblik på at evaluere og rådgive dig vedrørende potentielle trusler og risici, der kan være forbundet med et bestemt websted, før du ser det. Denne information vil ikke blive sammenholdt med personligt identificerbare oplysninger.

- Eksekverbare filer, der er identificeret som potentiel malware (ej begrænset hertil), herunder oplysninger om de foranstaltninger, der er udført af sådanne filer på tidspunktet af installationen. Disse filer sendes til Chili Security ved hjælp af Chili Security produktets automatiske indsendelsesfunktion. De indsamlede filer kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, som er indsamlet af fx malware uden din tilladelse. Filer af denne type bliver indsamlet af Chili Security kun med henblik på at forbedre muligheden for at afsløre ondsindet adfærd. Chili Security sammenholder ikke disse filer med personligt identificerbare oplysninger. Den automatiske indsendelsesfunktion kan deaktiveres efter installation ved at følge anvisningerne i dokumentationen til det pågældende produkt.

Statusoplysninger om installation og drift af Chili Security’s produkter. Denne information orienterer Chili Security om, hvorvidt installationen af Chili Security’s produkt er blevet afsluttet succesfyldt samt om Chili Security’s produkt har registreret en fejl. Oplysnings-statussen kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, hvis disse oplysninger er indeholdt i navnet på den fil eller mappe, som er fundet af Chili Security produktet under installationen eller ved fejl. Oplysningsstatussen er indsamlet af Chili Security’s produktet med henblik på at evaluere og forbedre Chili Security produktets ydeevne og installationens succesrate. Denne information vil ikke blive sammenholdt med personligt identificerbare oplysninger.

- Oplysninger i e-mails, helpdesk og chat (listen er ikke udtømmende), som du sender via til Chili Security via produktet med henblik på at rapportere fx spam eller fejlagtigt identificeret som spam. Disse oplysninger kan indeholde personligt identificerbare oplysninger og vil kun blive sendt til Chili Security med din tilladelse og ikke automatisk. Hvis du sender sådanne meddelelser til Chili Security, vil Chili Security kun bruge dem med det formål at forbedre Chili Security’s produkt – herunder antispam teknologi (ej begrænset hertil). Chili Security vil ikke sammenholde disse filer med andre personligt identificerbare oplysninger.

- Oplysninger i rapporter, som du kan vælge at sende via Chili Security’s produkt til Chili Security når produktet støder på et problem. Rapporten indeholder oplysninger om status for både Chili Security’s produkt og computeren på det tidspunkt, hvor produktet opdager problemet. Status information om computeren kan indeholde systemets sprog, version af operativsystemet samt processer, der kører og information vedrørende deres status og præstationer, og data fra filer eller mapper, der var åbne på det tidspunkt, hvor Chili Security’s produkt stødte på problemet.

Oplysningerne kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, hvis disse oplysninger er indeholdt i eller er en del af navnet på de filer eller mapper, der er åbne på det tidspunkt, hvor Chili Security produktet stødte på problemet. Denne information vil kun blive sendt til Chili Security med din tilladelse, og ikke automatisk. Oplysningerne indsamles af Chili Security med henblik på at korrigere og forbedre produktets ydeevne. Denne information vil ikke være sammenholdt med det typiske problem og med personligt identificerbare oplysninger.

- (IP) Internet Protokollen - adressen på den computer, hvor Chili Securit’s produkt er installeret, samt andre generelle statistiske oplysninger, der anvendes til licensadministration, produktanalyse og til forbedring af produktets funktionalitet. Denne information vil ikke blive sammenholdt med nogle personligt identificerbare oplysninger.

De indsamlede oplysninger som beskrevet ovenfor er nødvendige for at optimere funktionaliteten af ​​Chili Securitys produkter og kan overføres til andre lande, der har mindre beskyttende databeskyttelseslove og retningslinjer end den region, hvor du er hjemhørende (herunder EU), men Chili Security har taget flere forholdsregler, således at de indsamlede oplysninger, hvis de overføres, håndteres efter et passende beskyttelsesniveau.

Chili Security forbeholder sig retten til at samarbejde med enhver juridisk enhed og/eller proces og enhver retshåndhævende instans eller form for statsundersøgelse i forbindelse med din brug af dette Chili Security’s produkter. Dette betyder, at Chili Security kan fremlægge dokumenter og oplysninger, der er relevante for en domstol eller en retshåndhævende instans eller anden form for undersøgelse af en regering. Med henblik på at fremme bevidstheden og/eller afsløring og forebyggelse af sikkerhedsrisici på internettet, kan Chili Security dele visse oplysninger med forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. Chili Security kan også anvende statistikker udledt af oplysningerne til at spore og offentliggøre rapporter om tendenser vedr. sikkerhedsrisici. Ved at bruge Chili Security’s produkter, anerkender og accepterer du, at Chili Security kan indsamle, overføre, lagre, videregive og analysere sådanne oplysninger til disse formål. Du erklærer, at alle data du givet vil være korrekte, og at du er forpligtiget til at informere Chili Security om eventuelle ændringer i disse data. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​enhver af disse data, som ikke er afgørende for gennemførelsen af aftalen og dens anvendelse til andre formål end opretholdelsen af ​​kontraktforholdets formål. 

I tilfælde af, at du giver oplysninger om en tredjepart, kan Chili Security ikke holdes ansvarlig for at overholde principperne om information og samtykke, hvorfor det er dig som garanterer, at der tidligere er blevet informeret og indhentet samtykke fra ejeren af data med hensyn til meddelelse af disse oplysninger.

Chili Securitys Privatlivspolitik/Fortrolighedspolitik garanterer dig ret til at få indsigt/adgang til,; at berigtige, fjerne og afvise behandlingen af oplysninger ved at meddele Chili Security via e-mail på: support@chilisecurity.com

Ud over Chili Security’s produkters registreringsoplysninger, behandler og opbevarer Chili Security visse oplysninger om dit netværk og udstyr for at yde support, vedligeholdelse og hertil relaterede tjenester. For at forbedre sine produkter kan Chili Security også periodevis uploade oplysninger fra installerede Chili Security produkter om produktbrug, opdaget malware eller potentielt uønskede filer og bruge service trafik til at forbedre sine databaser og heuristik. Chili Security’s produkter er ikke designet til at fange eller opbevare personlige eller private oplysninger. Du accepterer, at Chili Security kan (i) bruge uploadet data fra installerede Chili Security produkter til at forbedre produkter og tjenester; (ii) bruge overført data til analyse eller rapportering, hvis en sådan anvendelse ikke identificerer dig eller indeholder nogle oplysninger, der kan bruges til at identificere en individuel person. Chili Security forbeholder sig titel, ejerskab og alle rettigheder og interesser for intellektuel ejendomsrettigheder eller arbejde som følge af dets brug og analyse af sådanne oplysninger.

OPSIGELSE: For aftaleforholdet gælder den til enhver tid aftalte opsigelsesfrist og/eller bindingsperiode som er knyttet til Chili Security’s produkt. Såfremt du har et produkt med månedsbinding (månedslicens/monthly), vil din opsigelse være knyttet hertil. Såfremt du har et produkt med årsbinding (årslicens/yearly) vil din opsigelse være knyttet hertil.

GENERELT. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark og internationale ophavsretlige regler og traktater. Den danske domstol skal bruges til at afgøre enhver tvist, der udspringer af disse Handelsbetingelser (Licensaftale). Intet i disse Handelsbetingelser (Licensaftale) vil mindske eventuelle rettigheder de måtte have i henhold til gældende lovgivning om forbrugerbeskyttelse eller andre gældende love i dit retsområde, der ikke kan fraviges ved aftale. I tilfælde af ugyldigheden af ​​en bestemmelse i disse betingelser skal den ugyldighed ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende dele af disse betingelser. Chili Security’s produkter og Chili Security’s logoer er varemærker tilhørende Chili Security. Alle andre varemærker, der anvendes i produktet eller i tilknyttede materialer tilhører deres respektive ejere. Licensen ophører øjeblikkeligt uden varsel, hvis du er i strid med nogen af ​​dens vilkår og betingelser. Du er ikke berettiget til tilbagebetaling fra Chili Security eller forhandlere af Chili Security’s produkter som følge af opsigelsen. Vilkår og betingelser vedrørende fortrolighed og begrænsninger for brug skal forblive i kraft selv efter en eventuel opsigelse.  Chili Security kan revidere disse vilkår og betingelser til enhver tid og de ​​ændrede vilkår og betingelser gælder automatisk for de tilsvarende versioner af Chili Security’s produkter distribueret med de ændrede vilkår og betingelser. Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser findes ugyldige og uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende vilkår og betingelser, der forbliver gyldig og kan håndhæves.

I tilfælde af uenighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser af disse Handelsbetingelser til andre sprog, er det den danske, der er udstedt af Chili Security, som prioriteres.

I forbindelse med kampagner giver du Chili Security lov til at kontakte dig telefonisk med kampagnetilbud. Nogle tilbud kan indeholde tilbud om fjernstyring af din computer, som du vil blive gjort opmærksom på.

Kontakt Chili Security på e-mail: support@chilisecurity.dk eller på telefon +45 70605041. Thomas B. Thriges Gade 42B. 1 TV. 5000 Odense C, Danmark.