computer

Handelsbetingelser

Licensaftale

MEDDELELSE TIL ALLE BRUGERE: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Læs Chili Security's privatlivspolitik her

VED ÅBNING AF DENNE PAKKE, BRUD AF SEGLET, VED AT VÆLGE “JEG ACCEPTERER”, “OK,”, “FORTSÆT”, “JA”, ELLER VED AT INSTALLERE ELLER GØRE BRUG AF SOFTWAREN PÅ NOGEN MÅDE, BEKRÆFTER DU DIN KOMPLETTE FORSTÅELSE OG ACCEPT AF VILKÅR FOR DENNE AFTALE.

Hvis softwaren er downloadet fra hjemmesiden (Enten betalt eller prøveversion), vil denne aftale blive accepteret og en kontrakt dannet når du vælger “Jeg Accepterer”, “OK” eller “Ja” knapperne eller boksen nedenfor inden downloadning eller installationen.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU LADE VÆRE MED AT INSTALLERE ELLER FÅ ADGANG TIL SOFTWAREN OG KONTAKT SÅ DIN SÆLGER ELLER KUNDESERVICE VEDRØRENDE OPLYSNINGER OM, HVORDAN AT DU KAN FÅ TILBAGEBETALT DE PENGE DU BETALTE FOR SOFTWAREN TIL ENHVER TID UNDER FJORTEN (14) DAGS PERIODEN EFTER KØBSDATOEN.

Ved accept af handelsbetingelserne accepterer du samtidig at kunne blive kontaktet af Chili Security med andre tilbud. Du giver tilladelse til at kunne blive kontaktet via SMS, opkald, email eller fysisk post. Du kan til enhver tid afmelde dette, og fraskrive dig mulighed for at blive kontaktet. Dette gøres ved at sende en mail til support@chilisecurity.com.

REGISTRERING AF PRODUKTET. Ved at acceptere denne aftale, accepterer du at registrere dit software. Registrering kræver et gyldigt serie-nummer på produktet og en gyldig e-mail adresse til fornyelse og andre meddelelser. Påbegyndt abonnement refunderes IKKE udover de 14 dage.

Chili Security-kontoen er nødvendig for aktivering af online-funktioner, som anført i produktdokumentation.

Denne Licensaftale dækker Chili Security Produkter til hjemmebrugere og kontor-brugere licens til dig, herunder relateret dokumentation og eventuelle opdateringer og opgraderinger af de programmer, der leveres til dig under den købte licens eller enhver relateret serviceaftale, som defineret i dokumentationen og enhver kopi af disse elementer. Denne Licensaftale er en juridisk aftale mellem dig (enten en enkeltperson eller en juridisk person) og CHILI SECURITY for brug af CHILI SECURITY software produkt identificeret ovenfor, hvilket omfatter computer software og tjenester, og kan omfatte tilknyttede medier, trykte materialer og "online"eller elektronisk dokumentation (herefter benævnt som "Chili Security Produkt") som er beskyttet af internationale love om ophavsret og internationale traktater. Ved at installere, kopiere eller bruge Chili Security Produktet, accepterer du at være bundet af vilkårene i denne aftale.TILDELING AF LICENS. Chili Security Produktet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre immaterielle love og traktater. Chili Security produkt er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge Chili Security Produktet. Chili Security forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder til trods for denne begrænsning, må du kun bruge Chili Security Produktet som tilladt udtrykkeligt i denne aftale. Chili Security tildeler Dem hermed og kun dig følgende ikke-eksklusiv, begrænset, ikke-overdragelig, ikke- underlicenserbar og royalty-bærende licens til at bruge Chili Security Produktet.

Du vil have visse rettigheder til at bruge Chili Security Product i licensens løbetid, som begynder på datoen af Deres indledende installation af Chili Security produktet, uanset antallet af kopier som du har tilladelse til at bruge, og skal vare i tidsperioden angivet i dokumentationen eller den gældende ordrebekræftelse fra Chili Security distributør eller forhandler, hvorfra du har erhvervet Chili Security Produktet. Chili Security Produktet kan deaktiveres automatisk ved udløbet af tilladelsesperioden, og du vil herefter ikke være berretiget til at modtage nogen funktion eller indholds-opdateringer til Chili Security Produktet.

Du må bruge en kopi af Chili Security Produktet per computer. Hvis et større nummer af kopier og/eller antal af computere er specificeret I salgstransaktion dokumentationen fra den autoriserede distributør eller forhandler som du har erhvervet Chili Security Produktet fra, har du ret til at kopiere Chili Security produktet I overensstemmelse med sådanne specifikationer;

Du kan lave en kopi af Chili Security Produktet til sikkerhedskopiering eller arkivering; Hvis Chili Security produktet understøtter flere platforme eller sprog, hvis du modtager Chili Security Produktet på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af Chili Security produktet eller hvis du modtager Chili Security Produktet sammen med anden software. Det samlede antal computere der har versioner af Chili Security Produktetet installeret, kan ikke overstige antallet tilladt.

Under installationen, kan Chili Security Produktet tillade sig at afinstallere eller deaktivere andre sikkerheds-produkter, hvis sådanne produkter eller funktioner er uforenelige med Chili Security Produktet

Prøvelicens. Hvis du er en bruger af prøveversionen, kan du bruge Chili Security Produkt til evaluering eller testformål i et ikke- produktionsmiljø i tredive (30) dage fra den dato du downloadede Chili Security Produktet ("prøveperioden"). Under prøveperioden har du ret til web og e-mail teknisk support i det land hvor du befinder dig, samt opdateringer, hvis det er relevant. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER, CHILI SECURITY PRODUKTET OG ALLE TJENESTEYDELSER OG TILHØRENDE DOKUMENTATION ANVENDES TIL EVALUERINGSFORMÅL LEVERES TIL DIG “SOM DET ER” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART.

Deres ret til at bruge Chili Security Produktet slutter når prøveperioden udløber, eller hvis du overtræder vilkårene i denne aftale. Ved afslutning af evalueringsperioden, skal du enten slette eller destruere alle kopier af Chili Security Produktet og dokumentation og stoppe med at bruge tjenesten. Dine forpligtelser og rettigheder i henhold til denne aftale vil fortsat gælde efter udløbet af prøveperioden.

Licensvilkår. Du vil have visse rettigheder til at bruge Chili Security Produktet i licensens løbetid, som begynder på datoen for Deres indledende installation af Chili Security produktet, uanset antallet af kopier, som du har tilladelse til at bruge, og skal vare i tids perioden angivet i dokumentationen eller den gældende ordrebekræftelse fra Chili Security distributøren eller forhandleren, hvorfra du har erhvervet Chili Security Produktet. Chili Security Produktet kan deaktiveres automatisk ved udløbelsen af tilladelsesperioden, og du vil ikke være berettiget til at modtage nogen funktion eller indholds-opdateringer til Chili Security Produktet. Hvis du har tilladt Chili Security at automatisk forny dit abonnement til Chili Security Produkt ved at oplyse et gyldigt kreditkortnummer, som du har givet til Chili Security, vil dit abonnement automatisk blive fornyet tredive (30) dage før udløbet af licensen. Prisen vil ikke større end Chili Securitys aktuelle pris på det tidspunkt, bortset fra markedsføring og rabatter . Du skal angive aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger til din faktureringskonto. Du skal omgående opdatere alle oplysninger så dine faktureringsoplysninger er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige (såsom, men ikke begrænset til en ændring i faktureringsadresse, kreditkortnummer, eller kreditkort udløbsdato), og du skal straks underrette Chili Security hvis dit kreditkort annulleres (såsom, men ikke begrænset til, tab eller tyveri).   Hvis du undlader at give Chili Security nogle af de ovennævnte oplysninger, accepterer du, at Chili Security kan fortsætte med automatisk genfornyelse for ethvert abonnement, medmindre du informerer Chili Securitys kundeserviceafdeling på http://www.chilisecurity.com/support (eller enhver andet lokalnummer tilvejebragt af den relevante Chili Security enhed i dit område) ikke at forny dit abonnement til Chili Security Produktet mindst tredive (30) dage før udløbelsen af dit abonnement til Chili Security Produktet og informere dem om dit ønske om ikke at have automatisk abonnements-fornyelse. Denne aftale ophører automatisk, hvis du ikke overholder nogen af ​​de begrænsninger eller andre krav, der er beskrevet heri. Ved ophør eller udløb af denne aftale, skal du ophøre med at bruge Chili Security Produktet og destruere alle kopier af Chili Security og dokumentation. OPGRADERINGER. Hvis Chili Security er mærket som en opgradering, skal du være korrekt licenseret til at bruge et produkt, identificeret af CHILI SECURITY som værende berettiget til opgraderingen for at kunne bruge Chili Security Produkt. Et Chili Security Produkt mærket som en opgradering , erstatter og/eller supplerer det produkt, der dannede grundlag for din berettigelse til opgraderingen. Du kan bruge det resulterende opgraderede produkt kun i overensstemmelse med vilkårene i denne Licensaftale.  Hvis Chili Security Produktet er en opgradering af et komponent af en pakke af software-programmer som du licensere som en enkelt Chili Security produkt, må det kun blive brugt og overført som en del af det enkelte product og det må ikke adskilles til brug for mere end det samlede antal af autoriserede brugere. De vilkår og betingelser i denne licens erstatter og afløser alle tidligere aftaler , der måtte have eksisteret mellem dig og CHILI SECURITY vedrørende det originale produkt eller det resulterende opgraderede produkt.  COPYRIGHT. Alle rettigheder, titler og interesser i og til Chili Security og ophavsret til Chili Security (herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, logoer, animationer, video, lyd, musik, tekst og "applets" indarbejdet i Chili Security), det medfølgende trykte materiale og eventuelle kopier af Chili Security er ejet af CHILI SECURITY. Chili Security er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater. Derfor skal du behandle Chili Security som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale. Du må ikke kopiere trykte materialer, der følger Chili Security. Du skal producere og indeholde alle meddelelser om ophavsret i deres oprindelige form til samtlige eksemplarer skabt uafhængigt af i hvilken form Chili Security eksisterer. Du må ikke underlicensere, leje, sælge, videresælge, udlåne, lease, dele eller på anden måde overføre, med eller uden modydelse, Chili Security licens. Du må ikke de/rekompilere , adskille, skabe afledte værker, ændre, oversætte eller gøre noget forsøg på at rekonstruere eller at opdage kildekoden til Chili Security eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller interoperabilitetskomponenternes brugergrænseflader. De må ikke tillade tredjemand at drage fordel af brugen eller funktionaliteten af ​​Chili Security Produktet. Du må ikke fjerne nogen meddelelser eller etiketter på Chili Security. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er anført heri, er forbeholdt Chili Security.   

TEKNISK SUPPORT. Visse tekniske supportfunktioner kan udbydes af Chili Security for produkt-licensens løbetid og kan omfatte live chat med en teknisk support konsulent og/eller bistand fra en teknisk support konsulent via fjerncomputer adgang. Hvis sådanne funktioner tilbydes, og du vælger at få adgang til sådanne tekniske support er det underlagt følgende betingelser: Teknisk support gives fra Chili Security’s side af, skøn uden garanti af nogen art. Det er alene dit ansvar at fuldføre en sikkerhedskopi af alt dit eksisterende data, software og programmer, før modtagning af teknisk support. I løbet af den tekniske støtte, forbeholder Chili Security sig rettigheden til at bestemme om det tekniske spørgsmål ligger uden for rammerne af den tekniske support. Chili Security forbeholder sig ret til at nægte, suspendere eller opsige den tekniske support i eget skøn.

UBEGRÆNSET ANTAL. Ved ubegrænset antal enheder menes; et rimeligt antal og maksimum 20 enheder pr. husstand.

BEGRÆNSET GARANTI. CHILI SECURITY garanterer, at de platforme, som Chili Security er fordelt på, er fri for defekter i en periode på tredive dage fra den dato for levering af Chili Security til dig. Deres eneste retsmiddel for en overtrædelse af denne garanti vil være, at CHILI SECURITY, efter eget valg, kan erstatte de defekte medier/platforme efter modtagelse af de beskadigede medier/platforme , eller refundere de penge, du har betalt for Chili Security. CHILI SECURITY garanterer ikke, at Chili Security vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at fejl vil blive rettet. CHILI SECURITY garanterer ikke, at Chili Security vil opfylde dine krav. 

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE AFTALE , CHILI SECURITY FRASKRIVER ALLE ANDRE GARANTIER DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MED CHILI SECURITY PRODUKTER, FORBEDRINGR, VEDLIGEHOLDELSE ELLER SUPPORT I FORBINDELSE HERMED, OG ALLE ANDRE MATERIALER (MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE ELLER YDELSER AF CHILI SECURITY.

CHILI SECURITY FRASIGER SIG HERMED UDTRYKKELIGT ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OG BETINGELSE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, ERSTATNING AF TAB AF RYGTE, ARBEJDSSTOP, DATA TAB, COMPUTER ELLER FUNKTIONSSVIGT EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, IKKE-INDBLANDING, NØJAGTIGHEDEN AF DATA, INDHOLDETS NØJAGTIGHED, SYSTEM INTEGRATION, IKKE OVERTRÆDELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER ved filtering, deaktivering eller/og ved at fjerne sådanne tredjeparts software, spyware, adware, cookies, e-mails, dokumenter, reklamer eller lignende, OGSÅ SOM FØLGE AF LOV, JURA, HÅNDTERING, SKIK OG BRUG, ELLER HANDELSBRUG. Chili Security handler på vegne af sine leverandører og markedsføring partnere med henblik på fraskrivelse, udelukkelse og / eller begrænsning af forpligtelser , garantier og ansvar som angivet i denne aftale , men ikke i andre henseender eller for noget andet formål. Foranstående bestemmelser skal være retskraftige i det omfang det er tilladt af gældende lov.

Chili Security Produktet, som fastsat i denne aftale, kan indeholde funktioner og funktionaliteter, der giver dig ret til at beskytte følsomme oplysninger på din computer. Du vil blive bedt om at angive en adgangskode for at kryptere og beskytte sådanne oplysninger. Du vil ikke være i stand til at inddrive de oplysninger, du har krypteret hvis du mister eller glemmer adgangskoden. Du er klar over, at omfanget af krypteringen, som kan bruges af Chili Security Produktet bør beskytte dine oplysninger fra den gennemsnitlige computer bruger; Men du anerkender, at krypteringen kan brydes. Du anerkender også, at oplysninger der er krypteret, kan ikke blive ukrypteret hvis din harddisk har beskadiget dele eller bliver ødelagt. Chili Security kan ikke holdes ansvarlig for adgang til dine oplysninger I den situation at du har givet din adgangskode til en tredjepart, eller har undladt at anvende rimelige bestræbelser på at beskytte sådanne oplysninger, adgangskode, svar på udfordrende spørgsmål eller for brugerfejl. 

ANSVARSFRASKRIVELSE AF SKADER. Alle der bruger , afprøver eller evaluerer Chili Security bærer al risiko for kvalitet og ydeevne af Chili Security. Under ingen omstændigheder er CHILI SECURITY ansvarlige for eventuelle skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, direkte eller indirekte skader som følge af brug, ydeevne, eller levering af Chili Security, selv om CHILI SECURITY er blevet underrettet om eksistensen af ​​eller muligheden for sådanne skader.

NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE ER MULIGVIS IKKE GYLDIG FOR DIG. I INTET TILFÆLDE MÅ ANSVARET AF CHILI SECURITY OVERSTIGE KØBSPRISEN BETALT FOR CHILI SECURITY. Ansvarsfraskrivelser og begrænsninger fremsat ovenfor vil gælde, uamset om du accepterer at bruge, evaluerer, eller tester Chili Security.

Vi anbefaler kraftigt at du sikkerhedskopierer dit data så ofte som muligt. Du skal til enhver tid være under en forpligtelse til at begrænse dit tab.

VIGTIG MEDDELELSE TIL BRUGERE. DETTE SOFTWARE ER IKKE FEJLTOLERANT OG ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I ET FARLIGT MILJØ SOM KRÆVER FEJLSIKKER YDELSE. DETTE SOFTWARE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I DRIFTEN AF FLYNAVIGATION, ATOMANLÆG, ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, VÅBENSYSTEMER, DIREKTE ELLER INDIREKTE LIVSUNDERSTØTTENDE SYSTEMER, FLYVEKONTROL, ELLER HVILKET SOM HELST PROGRAM HVOR SYSTEMSVIGT KAN RESULTERE I DØDSFALD, ALVORLIG FYSISK SKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM.

OPDATERINGER. Ved at acceptere denne aftale, anerkender og accepterer du at dit system vil blive brugt til at modtage og servere opdateringer af produktet gennem en peer to peer -protokol. Protokollen vil ikke blive brugt til andet end at sende og modtage Chili Security-opdateringer af Chili Security Produktets filer.

SAMTYKKE FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. Chili Security kan sende dig meddelelser om software og vedligeholdelse abonnementstjenester eller vores brug af de oplysninger, du giver os ("Kommunikation"). Chili Security sender meddelser via beskeder internet i programmet eller via email til den primære brugers registrerede emailadresse eller via oplæg på dens hjemmesider. Ved at acceptere denne aftale giver du samtykke til at modtage alle meddelelser gennem kun disse elektroniske platforme/medier og tilkendegiver, at du kan få adgang til meddelelserne.

DATAINDSAMLINGS TEKNOLOGI - Chili Security informerer dig om at i visse programmer eller produkter, benyttes der af dataindsamlings teknologi for at indsamle tekniske oplysninger (herunder mistænkelige filer), for at forbedre de produkte, for at give relaterede tjenester, for at tilpasse dem, og for at forhindre ikke-licenseret eller ulovlig brug af produktet eller skader som følge af malware produkter. Du accepterer, at Chili Security kan anvende sådanne oplysninger som en del af de tjenester der leveres i forhold til produktet og til at forebygge og stoppe malware-programmer der kører på din computer. Ved at acceptere denne aftale, anerkender og accepterer du, at den anvendte sikkerhedsteknologi kan scanne trafikken i en upersonlig tilstand for at opdage malware og forebygge skader som følge af malware produkter. Du anerkender og accepterer, at Chili Security kan levere opdateringer eller tilføjelser til dit program eller produkt som bliver automatisk hentet ned på din computer. Ved accept af denne aftale, accepterer du at uploade eksekverbare filer med henblik på at blive scannet af Chili Security servere. Ligeledes med henblik på brug af programmet, kan du blive nødt til at give Chili Security visse personoplysninger. Chili Security fortæller dig, at det vil behandle dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning og som er etableret på dens fortrolighedspolitik.

Fra tid til anden kan Chili Security Produktet indsamle visse oplysninger fra den computer, hvor den er installeret, som kan omfatte: Oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici samt webadresser på besøgte websteder som Chili Security Produktet anser som potentielt bedragerisk. De webadresser kan indeholde personlig identificerbare oplysninger, som et potentielt bedragerisk websted forsøger at samle uden din tilladelse. Denne information indsamles af Chili Security med henblik på at evaluere og forbedre Chili Securitys evne for at afsløre ondsindet adfærd, potentielle bedrageriske websteder og andre sikkerhedsrisici på internettet. Denne information vil ikke blive koordineret med nogen personlig identificerbare oplysninger. - URL'er af hjemmesider besøges, samt søgeord og søgeresultater , hvis den funktion at browserens værktøjslinje er aktiveret. Denne information indsamles af Chili Security med henblik på at evaluere og rådgive dig vedrørende potentielle trusler og risici, der kan være forbundet med et bestemt websted, før du ser det. Denne information vil ikke blive koordineret med noget personligt identificerbar oplysning.

- Eksekverbare filer der er identificeret som potentiel malware, herunder oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet af sådanne filer på tidspunktet af installationen. Disse filer sendes til Chili Security ved hjælp af Chili Security produktets automatiske indsendelse funktion. De indsamlede filer kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, som er opnået ved malware uden din tilladelse. Filer af denne type bliver indsamlet af Chili Security kun med henblik på at forbedre muligheden for at afsløre ondsindet adfærd. Chili Security vil ikke korrelere disse filer med personlig identificerbare oplysninger. Den automatiske indsendelse funktion kan deaktiveres efter installation ved at følge anvisningerne i dokumentationen til gældende produkter. Status oplysninger om installation og drift af Chili Security Product. Denne information angiver til Chili Security om installation af Chili Security Produktet blev afsluttet med held samt om Chili Security Produktet har registreret en fejl. Oplysnings-statusen kan indeholde personlig identificerbare oplysninger, hvis disse oplysninger er indeholdt i navnet på den fil eller mappe som fundet af Chili Security Produktet på tidspunktet ved installation eller fejl. Oplysnings-statusen er indsamlet af Chili Security med henblik på at evaluere og forbedre Chili Security produktets ydeevne og installation succesrate. Denne information vil ikke blive koordineret med nogen personlige identificerbare oplysninger.

- Oplysningerne i e-mails , som du sender via Chili Security Produktet til Chili Security for at rapportere som spam eller som fejlagtigt identificeret som spam. Disse e-mails kan indeholde personlig identificerbare oplysninger, og vil blive sendt til Chili Security kun med din tilladelse, og vil ikke blive sendt automatisk. Hvis du sender sådanne meddelelser til Chili Security, vil Chili Security kun bruge dem med det formål at forbedre afslørings-evnen af Chili Securitys antispam- teknologi. Chili Security vil ikke korrelere disse filer med andre personligt identificerbare oplysninger.- Oplysninger i en rapport, som du kan vælge at sende via Chili Security Produktet til Chili Security når Chili Security Produktet støder på et problem. Rapporten indeholder oplysninger om status for både Chili Security og computeren på det tidspunkt, hvor Chili Security Produktet stødte på problemet. Status information om computeren kan indeholde systemets sprog, og den version af operativsystemet til din computer, samt processer der kører og information vedrørende deres status og præstationer, og data fra filer eller mapper der var åbne på det tidspunkt, Chili Security Produktet stødte på problemet.

Oplysningerne kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, hvis disse oplysninger er indeholdt i eller er en del af navnet på de filer eller mapper åbne på det tidspunkt, hvor Chili Security Produktet stødte på problemet. Denne information vil blive sendt til Chili Security kun med din tilladelse, og vil ikke blive sendt automatisk. Oplysningerne indsamles af Chili Security med henblik på at korrigere og forbedre Chili Securitys produktets ydeevne. Denne information vil ikke være korreleret med det typiske problem og med personligt identificerbare oplysninger.

- (IP) Internet Protokollen -adressen på den computer, hvor Chili Security produktet er installeret, samt andre generelle, statistiske oplysninger, der anvendes til licens administration, produkt analyse og til forbedring af produkt-funktionalitet. Denne information vil ikke blive koordineret med nogen personlige identificerbare oplysninger.

De indsamlede oplysninger som beskrevet ovenfor, er nødvendige for at optimere funktionaliteten af ​​Chili Security produkter og kan overføres til Chili Security i USA eller andre lande, der har mindre beskyttende databeskyttelseslove end den region, hvor du er beliggende (herunder EU), men Chili Security har taget flere forholdsregler, således at de indsamlede oplysninger, hvis de overføres, modtager et passende beskyttelsesniveau.

Chili Security forbeholder sig ret til at samarbejde med enhver juridisk proces, og enhver retshåndhævende eller form for statsundersøgelse i forbindelse med din brug af dette Chili Security Produkt. Det betyder, at Chili Security kan fremlægge dokumenter og oplysninger, der er relevante for en domstol eller en retshåndhævende eller anden form for undersøgelse af en regering. Med henblik på at fremme bevidstheden, afsløring og forebyggelse af sikkerhedsrisici på internettet, kan Chili Security dele visse oplysninger med forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. Chili Security kan også anvende statistikker udledt af oplysningerne til at spore og offentliggøre rapporter om sikkerhedsrisikotendenser. Ved at bruge Chili Security produktet, anerkender og accepterer du, at Chili Security kan indsamle, overføre, lagre, videregive og analysere sådanne oplysninger til disse formål . Du erklærer, at alt data du giver vil være korrekte, og du er forpligtiget til at informere Chili Security om eventuelle ændringer i dette data. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​enhver af hans eller hendes data, som ikke er afgørende for gennemførelsen af aftalen og dens anvendelse til andre formål end opretholdelsen af ​​kontraktforholdet formål. 

I tilfælde af at du giver oplysninger om en tredjepart, kan Chili Security ikke holdes ansvarlig for at overholde principperne om information og samtykke, og det skal derfor være dig som garanterer at der tidligere er blevet informeret og indhentet samtykke fra ejeren af data, med hensyn til meddelelse af disse oplysninger.

Chili Security’s fortrolighedspolitik garanterer dig ret til at få adgang til, berigtige, fjerne og afvise behandlingen af oplysninger ved at meddele Chili Security via e-mail på: support@chilisecurity.com

Ud over Chili Security Produktets registreringsoplysninger, skal Chili Security behandle og opbevare visse oplysninger om dit netværk og udstyr til at yde vedligeholdelse og tilhørende tjenester. For at forbedre sine produkter, kan Chili Security også periodevis uploade oplysninger fra installeret Chili Security Produkter om produktbrug, opdaget malware eller potentielt uønskede filer og bruge service trafik til at forbedre sine databaser og heuristik. Chili Security Produktet er ikke designet til at fange eller opbevare personlige eller private oplysninger. Du accepterer, at Chili Security kan (i ) bruge uploadet data fra installeret Chili Security Produkter til at forbedre produkter og tjenester; ( ii) bruge overført data til analyse eller rapportering , hvis en sådan anvendelse ikke identificerer dig eller indeholder nogen oplysninger, der kan bruges til at identificere en individuel person. Chili Security forbeholder sig titlen, ejerskab og alle rettigheder og interesse for intellektuel ejendom eller arbejde produkt som følge af dets brug og analyse af sådanne oplysninger.

GENERELT. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark og internationale ophavsretlige regler og traktater. Den danske domstol skal bruges til at afgøre enhver tvist, der udspringer af disse Licensbetingelse. Intet i denne Licensaftale vil mindske eventuelle rettigheder de måtte have i henhold til gældende lovgivning om forbrugerbeskyttelse eller andre gældende love i dit retsområde, der ikke kan fraviges ved aftale.  I tilfælde af ugyldigheden af ​​en bestemmelse i denne aftale, skal den ugyldighed ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende dele af denne aftale. Chili Security og Chili Security logoer er varemærker tilhørende CHILI SECURITY. Alle andre varemærker der anvendes i produktet eller i tilknyttede materialer tilhører deres respektive ejere. Licensen ophører øjeblikkeligt uden varsel, hvis du er i strid med nogen af ​​dens vilkår og betingelser. Du er ikke berettiget til tilbagebetaling fra CHILI SECURITY eller forhandlere af Chili Security som følge af opsigelsen. De vilkår og betingelser vedrørende fortrolighed og begrænsninger for brug skal forblive i kraft, selv efter en eventuel opsigelse.  CHILI SECURITY kan revidere disse vilkår til enhver tid og de ​​ændrede vilkår gælder automatisk for de tilsvarende versioner af Chili Security Produkt distribueret med de ændrede vilkår. Hvis nogen del af disse vilkår findes ugyldige og uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende vilkår, der forbliver gyldig og kan håndhæves.  

I tilfælde af uenighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser af disse vilkår til andre sprog, er det den engelske version, der er udstedt af CHILI SECURITY som prioriteres.

I forbindelse med kampagner giver du Chili Security lov til at kontakte dig telefonisk med disse tilbud. Nogle af tilbuddene kan indeholde et tilbud om fjernstyring af din computer, som du vil blive gjort opmærksom på.

Kontakt CHILI SECURITY på Vindegade 72-74, 2., 5000 Odense, Danmark, eller på tlf nr : + 45-70605041 eller e -mail-adresse : support@chilisecurity.dk